این روزا که فیلم جذاب به سختی پیدا
Forwarded from .
.
این روزا که فیلم جذاب به سختی پیدا میشه ، داشتن یه چنلی که کلی فیلم خفن و بدون سانسور ، با ژانرای مختلف گذاشته باشه خیلی خوبه🍿. 👈🏻 @Movie
‌.