و ا س ت غ ف ر ك
وَاَسْتَغْفِرُكَ‌مِنْ‌كُلِّ‌لَذَّة‌بِغَيْرِذِكْرِكَ
ازهرلذتی‌غیرِیادت‌استغفارمیکنم... 🌱

+خدایا‌دستانم‌خالی
وقلبم‌محزون‌از‌نافرمانی‌توست..
میشود‌میانِ‌این‌همه‌نداشتن
توتمامِ‌دارایی‌ام‌باشی..؟!🥺💕‌༄‌‌‌

•❊•

🦋⃟ٖٜٖٜٖٜ🤍@BoyeAtr_khoda
همسرانه پروف BoyeAtr khoda
♥️

همسرانه پروف. 💠🎁🎊

🦋⃟ٖٜٖٜٖٜ🤍@BoyeAtr_khoda
خدایا راضی ام به رضای تو تسلیمم به
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
♥️

#خدایا راضی ام به رضای تو،تسلیمم به اراده تو ،
شاکر و قدر دانم به مصلحت تو...🪴🧚‍♀

🦋⃟ٖٜٖٜٖٜ🤍@BoyeAtr_khoda
م ن أ طاع الل ه ع ز
Forwarded from 🌸ت֯وکֶلֵت عؘؘؘلֵیّ اّلֵلֵه֓🌸
✾ مَن أَطاعَ اللّه  عَزَّوَجَلَّ فَقَد ذَكَرَ اللّه  وَإِن قَلَّت صَلاتُهُ وَصيامُهُ وَتِلاوَتُهُ لِلقُرآنِ✾

🍃بھتـــ🌙ـــرین ڪانال مذھبے🍃

🌿فقط ڪلیڪ ڪنــــــــــید✾


🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙 
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙 
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙
🌙ﷺ❁╬═╬❁ﷺ🌙

🤲عـــضو شدین یہ صلوات بفࢪستـــید🤲

#‌ڪپے‌بــــنࢪ‌شࢪعا‌‌حــــــــــر‌ام
قدر بدانید قدر داشته هایتان را بدانید قدر
••••••📚
قدر بدانید
قدر داشته هایتان را بدانید!
قدر آدم های خوب زندگیتان را
قدر سلامتی وآرامشتان را بدانید!
اتفاقا دنیا زود در مقابل عدم قدردانی
واکنش نشان میدهد وآن را از شما میگیرد!
حالا میخواهد سلامتی باشد
یا یک آدمی که شما او را خیلی دوست دارید!
یک چیز دیگر هم بگویم تو را به خدا قدر پدر ومادرتان را بدانید
شاید بزرگترین و تکرار نشدنی ترین نعمتی که در اختیار هر آدمی قرار داده اند همین وجود پدر و مادر است.


🦋⃟ٖٜٖٜٖٜ🤍@BoyeAtr_khoda
تو سخت ترین شرایط هم به خودت امیدوار
🌈🪴
≼تو سخت ترین شرایط هم به خودت امیدوار باش...حتی اگه همه بگن نميتونی..!.≽

🦋⃟ٖٜٖٜٖٜ🤍@BoyeAtr_khoda
عکس نوشته ها BoyeAtr khoda
عکس نوشته ها 🍁🌿
🌱🌳
🦋⃟ٖٜٖٜٖٜ🤍@BoyeAtr_khoda