ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီနှင စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမ CDMer မ တွေ့ဆုံဆွေးန ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတ ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီသည CDMer
ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ CDMer များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
==========================================================================

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၏ ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီသည် CDMer များ၏ အရေးကိစ္စများကို အဓိကဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ CDMer များနှင့် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် အစီအစဥ်တစ်ရပ်အား ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက် (အင်္ဂါနေ့)၊ နေ့လယ် (၁၂:၃၀) နာရီအချိန်တွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် 👇👇👇
CRPH သတင်းစဉ အမှတ ၁
CRPH သတင်းစဉ် အမှတ် (၁)
ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဆိုင်ရ နှစ်သစ်က ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာစာတမ
ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဆိုင်ရာ နှစ်သစ်ကူး ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေညာစာတမ်း