အမ သ ည ည တ ရ အစ ရ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အပတ်စဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၃/၂၀၂၂)

National Unity Government Weekly News Bulletin (3/2022)

Download Link - https://drive.google.com/drive/folders/1MupQdOz3eAScvZTGnMdrbuuXLdQ1MxLi?usp=sharing