رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران موشن‌گرافیک
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔸رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران | موشن‌گرافیک
🔹وضوح: 480p SD
🔸Motion graphics | "Zolfaghar 1401" war games of Islamic Republic of Iran's Army
🔹Resolution: 480p SD

#نسل_سرافراز #برای_ایران

🇮🇷 @imaMedia_org 🇮🇷
موشن‌گرافیک رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔸موشن‌گرافیک | رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران
🔹وضوح: 1080p FullHD
🔸Motion graphics | "Zolfaghar 1401" war games of Islamic Republic of Iran's Army
🔹Resolution: 1080p FullHD

#نسل_سرافراز #برای_ایران

🇮🇷 @imaMedia_org 🇮🇷
موشن‌گرافیک رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران
🔸موشن‌گرافیک | رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران
🔹پیش‌نمایش ویدئو
🔸Motion graphics | "Zolfaghar 1401" war games of Islamic Republic of Iran's Army
🔹Video Preview

🇮🇷 @imaMedia_org 🇮🇷
Title Motion graphics zolfiqar 1401 war games of
🔸Title:
🔹Motion graphics | "zolfiqar 1401" war games of Islamic Republic of Iran's Army

🔸Description
🔹during the war games, a real war scenario is simulated for testing different fighting strategies.
This type of training is the most important type and has direct influence over combat readiness of the forces against different levels of threats.
With these types of challenging and compact trainings, increasing the country's military power, the threat of war will no longer cast a shadow over the country and the people.
The "Zolfaghar 1401" joint exercises of Islamic Republic of Iran's Army will begin in Iran's south eastern shores and the international waters. During the exercises various units of the Air force, Ground forces, Naval forces and Air-defence forces will participate.

🔸Publish Date:
🔹December 28, 2022


🔸Download Link:
🔹 s.imadl.ir/36

🔸Youtube link:
🔹 youtu.be/AXR6l3YGXfI

🔸Aparat link:
🔹 aparat.com/v/YSQ3m

🔸Category:
🔹#MotionGraphics #MilitaryDrill #Army

🔸Tags:
🔹#UAV #Missile #Tank

🇮🇷 @imaMedia_org 🇮🇷
موشن‌گرافیک رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران
🔸موشن‌گرافیک | رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران

🔸توضیحات:
🔹 رزمایش، شبیه‌سازی شرایط جنگی با هدف آزمودن و آموختن شگردهای جنگی است. این نوع تمرین، مهم‌ترین آموزش میدانی در نیروهای مسلح، متناسب با نوع تهدید است که تاثیر مستقیم بر آمادگی رزمی و نیروها دارد. با این تمرینات سخت و فشرده و افزایش توان و قدرت نظامی است که سایه‌ی جنگ از کشور و مردم دور خواهد ماند.
رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف حفظ آمادگی و ارتقا توان دفاعی کشور در برابر بیگانگان در سواحل جنوب‌شرق و آب‌های آزاد برگزار می‌شود و در جریان آن، نیروهای دریایی، زمینی، هوایی و پدافندهوایی ارتش حضور خواهند داشت.

🔸تاریخ انتشار:
🔹۷ دی ۱۴۰۱


🔸لینک دانلود:
🔹 s.imadl.ir/36

🔸لینک آپارات:
🔹 aparat.com/v/YSQ3m

🔸لینک یوتیوب:
🔹 youtu.be/AXR6l3YGXfI

🔸دسته‌بندی:
🔹#موشن‌گرافیک #رزمایش #ارتش

🔸تگ‌ها:
🔹 #پهپاد #موشک #ناو #بالگرد #تانک #نسل_سرافراز #برای_ایران

🇮🇷 @imaMedia_org 🇮🇷