⓶ وقتش فردا رسیده بود انتخاب بین مرگ
🔮⇃𝒎𝒂𝒈𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒍𝒚⇂🔮
🄿🄰🅁🅃⓵ می‌دانست اشتباه است. می‌دانست او چنین آدمی نیست، اما نمی‌توانست به غیر ممکن خود راضی شود و به سمت ممکن که دستش را در دست نابودی گذاشته‌است نرود.‌ حالا که چشمانش از خیرگی نور شدید علاقه، رهایی یافته و به سیاهی پس از آن خو گرفته بود، آیا هرکاری را می‌توانست…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🄿🄰🅁🅃⓶

وقتش فردا رسیده بود. انتخاب بین مرگ و مرگ. راه فراری از این رمان زشت نبود.
با سایر مرگخواران به مقصد رفت. جنگ شروع شد.
هر دو طرف به هم حمله می‌کردند. آن انسان زیبا هم آنجا بود. مرگخواران همه اعضای روشنایی را گرفته بودند و در یک چشم به هم زدن ناپدید شدند. در آن سالن فقط چند نفر باقی مانده بود.
صدایی در ذهنش پخش شد:
"بلا عجله کن این آخرين فرصتمونه. لرد منتظره!"
چه کار باید می‌کرد؟
نتوانست...
او نتوانست به خوی تاریک خود غلبه کند.
به سمت انسان زیبا اشاره گرفت. "آواداکداورا".
در میان این دوگانگی و پریشانی او انتخابش را کرده بود. او سرنوشت دیگری نداشت.
فرار کرد... این دستوری بود که به او داده بودند. اما قلبش با آن انسان زیبا به دیاری ناشناخته رفت.
می‌کُشد انسان کسی که دوست دارد را.
اسوده باش انسان زیبا....!🖤
پایان

ᶜᵒᵖʸ✖️
#تک_پارت🫐
#imagine🧊
#Sirius💎
#Bellatrix📘
#Bella🌀
@magication_lovely
اگه دنبال یه جایی میگردی که فال تاروت
Forwarded from شـنـلـ قـرمـزیـ^^
اگه دنبال یه جایی میگردی که فال تاروت بگیره 😍 @unknown_worlld
فالاش طولانی و با ویس باشه 🥲 @unknown_worlld
توی چنل فال رایگان و چالش بزاره 🙂 @unknown_worlld
حتما این چنل و چک کن 😗 @unknown_worlld
اسم خودتون و مادرتون رو بدین برای طلسم
Forwarded from LoRa
اسم خودتون و مادرتون رو بدین برای طلسم اندام دلخواه+طلسم زیبایی ابدی انجام بدم🦦
@ParYaa_bot