میگن نتایج چهارشنبه میا خو
میگن نتایج چهارشنبه میا خو
سلام خواستم بگم که ما همگی تورو خیلی
‌ ‌ ‌‌‌ ‌
سلام👈🏻🖤👉🏻
خواستم بگم که ما همگی تورو خیلی دوست داریم و دلمون نمیخواد ناراحتیتو ببینیم پس دیگه ناراحت نباشو ناامید نباش ایشالله که خیره ایشالله که قبول میشی من برات دعا میکنم
ما ۱۶ مرداد مراسمه عاشورا داریم برای شما و باقیه ادمینا حتما دعا میکنم که به هر چی میخواین برسین🖤🌹
دوستتان داریم فعلا