ولی این زندگی نبود که من میخواستم ᏁᏗᏒᏋᏁᏠ
ولی این زندگی نبود که من میخواستم‌‌‌‌ 💭🍂

ᏁᏗᏒᏋᏁᏠ 𖧧 𝑻𝒊𝒌𝒆 𝒌𝒆𝒕𝒂𝒃 📖
موهاتو تا کمر بلند کن جوشاتو نابودکن پشماتو
Forwarded from یونیکورن💜🦄
موهاتو تا کمر بلند کن👰🏻• جوشاتو نابودکن🍒• پشماتو از بین ببر👙• مـژهاتو حجـم دار کن👸🏻
🌕@Sinderela_F
🌕@Sinderela_F
مـدل مو زیر مقـنعه واسه دانشگـات👩🏻‍🦱🌸
تجویز میشه برای وقتی که وقت غروب برید
•⧔ نـآࢪنْج ⧕•
Masoud Sadeghloo – Esmet Chiye
تجویز میشه برای وقتی که :
• وقتِ غروب برید کوه و بشینید
یجای دور از آدما کنار هم پایین
رفتن خورشید ببینید و با این
آهنگ عشق کنید....🥹🌇
من موندم یه قلب م چاله ی نآرنجی
من موندمُ یه قلب مُچاله ی ِ نآرنجی🧡🩹
@narenjiati Телеграм
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تو چه بری چه بمونی قلبم کارش انجام
•⧔ نـآࢪنْج ⧕•
Photo
⋆ تو چه بری چه بمونی قلبم کارش انجام
⋆ میده آره دیگه اینجوریاست....😙🤟🏻

ᑎᗩᖇᗴᑎᒍ 𖦴 𝑻𝒊𝒌𝒆 𝒅𝒂𝒓 🔥