ترکیبش با یه ماگ شیر کاکائو و شب
Shab Bood
Hani Niroo
+ ترکیبش با یه ماگ شیر کاکائو و
شب برفی :))))))
🧡❄️
مامان بزرگم یه جمله ی قشنگی داشت همیشه
مامان بزرگم یه جمله ی قشنگی داشت
همیشه میگفت : با قید و بند حرفای مردم زندگی
نکن دخترم
.... تازه دارم به حرفش میرسم. چه تو
درس چه تو کار چه تو زندگی چه تو رابطه چه تو
دوستات چه دشمنات چه خواهرت چه مادرت
فرقی نمیکنه کی.... با حرف اونا زندگی نکن. توجه
نکن چی میگن ، برای یه روز یه لحظه ام شده
خودت باش بزار هرچی میخوان بگن... اونجوری
که دلت میخواد عشق کن ، با این تیپ بگرد این
مدل رفتار کن. بلند بخند بزار بگن تشنه توجهی
با دوچرخه برو و بلند بلند آهنگ بخون بزار بگن
چه اعتماد به سقفی داره ، برو بشین پشت بوم
ساختمون دوازده طبقه بزار بگن قصدش
خودکشیه. اگه واقعا قصدت اینه زندگی کنی
لذت خودت بودن از خودت نگیر
.... 🕯🍂
اینجوری سیوش کن قشنگ تره تیام هناسم رولَم
اینجوری سیوش کن قشنگ تره ;) :
- تیام
- هناسم
- رولَم
- لیوه نازار
- گیانم
یه دیالوگی بود توی سریال ونزدی اون دختره
یه دیالوگی بود توی سریال ونزدی اون دختره
که دوست ونزدی بود میگفت : من سعی کردم
حواسم بهت باشه. مواظبت باشم و هوات داشته
باشم چون این کاریه که دوستا واسه همدیگه
انجام میدن....
اگه دوستی دارین مثل ونزدی که
همینجوری که هستید گند اخلاق و رو مخ برو و
مغرور و یه دنده و بی وجدان و خوددرگیر و
خودشیفته دقیقا همینی که هستید رو همینجور
دوست داره و براتون تلاش میکنه نگهش دارید....
دیگه از این آدما کم پیدا میشه... 🧡🗝
کریسمس مبارکتون نارنجیا
کریسمس مبارکتون نارنجیا 🧡🎄