بیا اینجا و یاد بگیر چه جوری مث
Forwarded from QUEEN࿐
بیا اینجا و یاد بگیر چه جوری مث یه پاترهد واقعی تابستنتو بگذرونی😎🤘
@magication_lovely
اسرار مرلینو برملا کرده🤯
https://t.me/joinchat/cBe134JbFS9hZWI8
اگه از من متنفری اوکیه همه سلیقه خوبی
اگه از من متنفری،اوکیه... همه سلیقه خوبی ندارن ؛)
[🌪] #edit 𖥞
+| 𝗣𝗢𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗣𝗟𝗨𝗦 |+
𝑷𝑶𝑻𝑻𝑬𝑹 𝑷𝑳𝑼𝑺 pinned چطور روتون میشه پستای یه
𝑷𝑶𝑻𝑻𝑬𝑹 𝑷𝑳𝑼𝑺 pinned «چطور روتون میشه پستای یه چنلو بخونید اما جوین نشید؟عذاب وجدان نمیگیرید؟»
چطور روتون میشه پستای یه چنلو بخونید اما
Forwarded from -مآرکو- (ᕱᏒᎥᕱภ)
چطور روتون میشه پستای یه چنلو بخونید اما جوین نشید؟عذاب وجدان نمیگیرید؟