که اگر به صدا کردن ما بود هر
..
که اگر به صدا کردن ما بود ،
هر دمی باید به اجابت میگذشت ،
و تمام حکمت هایت ، پشت همان
مهربانی ات ، پنهان می ماند تا قیامت !
.
آنکه صدایت می کند ،
به ظاهر سکوت می شنود ،
ولی در باطن ، اجابت تو را می بیند ،
چه باید کرد ! این جملات هم نباشد ،
در این بیقوله ی زاهد های عافیت طلب،
به چه دل خوش کنیم؟!
.
پس جواب هایمان را بده
قبل از اینکه ، با روایتی ،
سکوت تو را به سیاهی دلمان بچسبانند!
و خودشان ، اجابت کننده ی ما بشوند!
.
.
تشنه بادیه را هم به زلالی دریاب
به امیدی که در این ره به خدا می داری
.
.
______________________________
@pouriavalii
حماقت است که مهلت های خدا را برای
..
حماقت است که
مهلت های خدا را ، برای جبران ظلم ،
به زرنگی های خودت پیوند بزنی و
در خیالت بگویی : من که جَستَم !
.
میلیارها انسان آمدند و درقالب هرچه
بلد بودند ،نوشتند و رفتند که :
نه عمر آنقدر طولانی و نه دنیا آنقدر
بزرگ است که به اندازه یک دانه گندم ،
یک قطره اشک ، بخواهی ظلمی کنی و
تاوان ندهی و بروی !
.
سختی کشی ز دهر
چوسختی دهی بخلق
در کیفر فلک ،
غلط و اشتباه نیست
.
#ما_هم_نوشتیم
.
____________________________
@pouriavalii