اکانت های مجازی تلگرامی خود را به ما
📣 اکانت‌های مجازی تلگرامی خود را به ما بفروشید!

🔹برای دریافت اطلاعات بیشتر ربات زیر را استارت کرده و دستور /help را وارد کنید:

🔗 https://t.me/acctReceiver2022Bot
RapidSeen رپید سین pinned ظرفیت بخش ممبر فیک
RapidSeen | رپید سین pinned « ظرفیت بخش "ممبر فیک (بدون ریزش)" به 30 هزار ممبر افزایش پیدا کرد. * بهترین کیفیت، استارت آنی. * قابلیت سفارش برای کانال و گروه. 🔗 @OzvStoreBot»
بخش ری اکشن بروزرسانی شد و ری اکشن
💯 بخش ری‌اکشن بروزرسانی شد و ری‌اکشن‌های جدید و همچنین ری‌اکشن‌های پریمیوم اضافه شدند.

🤖 @RapidSeenBot
ظرفیت بخش ممبر فیک بدون ریزش به 30
ظرفیت بخش "ممبر فیک (بدون ریزش)" به 30 هزار ممبر افزایش پیدا کرد.

* بهترین کیفیت، استارت آنی.

* قابلیت سفارش برای کانال و گروه.

🔗 @OzvStoreBot
پست موقت کاربرانی که به دلیل استفاده از
#پست_موقت

کاربرانی که به دلیل استفاده از تلگرام‌های غیررسمی قادر به جوین در کانال ربات نیستند برای غیرفعال کردن جوین به پشتیبانی پیام بدهند.

مدت زمان معاف بودن از جوین یک روز خواهد بود و در این زمان میتوانید موجودی خود را به اکانت سالم انتقال دهید.
اکانت های مجازی تلگرامی خود را با بالاترین
📣 اکانت‌های مجازی تلگرامی خود را با #بالاترین_قیمت به ما بفروشید!

🔹برای دریافت اطلاعات بیشتر ربات زیر را استارت کرده و دستور /help را وارد کنید:

🔗 https://t.me/acctReceiverBot
RapidSeen رپید سین pinned اکانت های مجازی تلگرامی
RapidSeen | رپید سین pinned «📣 اکانت‌های مجازی تلگرامی خود را با #بالاترین_قیمت به ما بفروشید! 🔹برای دریافت اطلاعات بیشتر ربات زیر را استارت کرده و دستور /help را وارد کنید: 🔗 https://t.me/acctReceiverBot»